Tipik bir çöp, atık sahası tabakaları kesit

Yandaki resimde tipik bir atık sahasında kullanılabilen tabakalar gösterilmiştir.


       • Kil taban
       • Drenaj boruları
       • Drenaj tabakası
       • geomembran geçirimsizlik örtüsü,
       • sızıntı suları toplama
       • atık
       • düzeltme , tesviye tabakası
       • filtre tabakaları
       • gaz çıkışı
       • sızan sıvı için drenaj
       • üst membran tabakaları
       • üst drenaj tabakaları
       Bazı diğer atık havzaları ile kompozit kullanarak atık sahalarından tasarruf etmek ile ilgili bilgiler ilerki yazılarda gönderilmeye çalışılacaktır.

       Hiç yorum yok:

       Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...