Zemin konsolidasyonu-Düşey bant drenler

Zemin konsolidasyonunda yani zemin oturmasının hesaplanmasında Kjellman tarafından önerilen bir metod kullanılabilir.
Metod drenaj malzemelerinin sabit aralıklarla yerleştirilmesine ve her drenin aynı boyda bir silindirik zemin kolonuna hizmet verdiği düşünülür. Ayrıca düşey yükteki artışın zemin üzerine eşit dağıldığı ve yatay tabakaların konsolidasyon süresince yatay kaldığı kabul edilir. Kohezyonlu zeminin geçirimliliğinin oturma süresince aynı kaldığı ve drenaj malzemesinin iç direncindeki değişikliğin ihmal edilebilir düzeyde oldugu da gözönüne alınır.
Pratikte bu kabuller her zaman uygulanamaz oldugu görülmüşsede genelde etkilerinin sonucu çok az etkilediği görülmüştür. Yalnız prefabrike düşey drenlerin (band dren) iç kısmının yüksek akışa izin verecek şekilde seçilmesine önem vermek gerekebilir.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...